Finanse

Portal między innymi o bankowości i kredytach

RSS feed | Twitter Follow | Facebook
rp_gospodarka6.jpg

Wzięcie kredytu to za każdym poważna decyzja, której konsekwencje możemy odczuwać przez wiele lat, dlatego przed pójściem do banku warto jest dobrze przemyśleć i przekalkulować, jaki kredyt jest nam potrzebny i jakie są nasze możliwości. Wysokość oprocentowania kredytu i inne związane z nim opłaty zależą od wielu rzeczy. Najważniejsze z nich to wielkość samego kredytu i okres kredytowania, czyli ilość rat, na które została podzielona nasza pożyczka. Pozostałe koszty to ubezpieczenie kredytu – którego wysokość zależy od naszej wiarygodności i sytuacji […]

Posted by admin On sty - 16 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_biznes15.jpg

Umowy odkupu (repo) są to w rzeczywistości krótkoterminowe pożyczki (zwykle z terminem płatności poniżej 2 tygodni), dla których obligacje skarbowe stanowią zabezpieczenie – czyli aktywa, jakie pożyczkodawca otrzymuje, jeśli pożyczkobiorca nie spłaca należności. Umowy odkupu tworzy się następująco: wielkie przedsiębiorstwa, takie jak General Motors, mogą mieć na rachunkach bankowych nieproduktywny kapitał, w wysokości na przykład l min dol., który chciałyby pożyczyć na tydzień. GM wykorzystuje ten nadwyżkowy milion na zakup obligacji skarbowych od banku, który zgadza się odkupić je za […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_finanse9.jpg

Postępująca internacjonalizacja rynków finansowych staje się dominującym trendem. Do lat osiemdziesiątych rynki finansowe Stanów Zjednoczonych były o wiele większe niż rynki finansowe poza granicami Stanów Zjednoczonych, w ostatnich latach jednak przewaga rynków amerykańskich zaczęła zanikać. Niespotykany rozwój zagranicznych rynków finansowych jest wynikiem zarówno ogromnego wzrostu oszczędności w takich krajach jak na przykład Japonia, jak i rozluźnienia prawnych regulacji zagranicznych rynków finansowych, które umożliwiło poszerzenie ich działalności. Obecnie amerykańskie przedsiębiorstwa i banki chętnie korzystają z zagranicznych rynków finansowych dla znalezienia potrzebnych […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_finanse5.jpg

Niektórzy eksperci winą za załamanie na rynku obciążają również ubezpieczanie portfela, ponieważ uważają, że początek spadku cen na rynku akcji zwiększył niepewność, a wynikające stąd zwiększone potrzeby zabezpieczenia posiadanych portfeli doprowadziły do masowej wyprzedaży tych kontraktów futures. Skutkiem był ogromny spadek cen na rynku kontraktów futures na indeksy akcji, co z kolei wywołało powszechną wyprzedaż akcji w ramach program trading, która miała za zadanie zniwelować powstałą różnicę cen. Krytycy transakcji terminowych futures na indeksy giełdowe, przekonani, że to właśnie program […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_ekonomia15.jpg

Trzeci system – istniejący w Stanach Zjednoczonych i Japonii – charakteryzuje się prawnym wyodrębnieniem bankowości i papierów wartościowych. Podstawowa różnica pomiędzy amerykańskim i japońskim systemem bankowym polega na tym, że banki japońskie, w przeciwieństwie do amerykańskich, mogą być właścicielami znacznych pakietów akcji przedsiębiorstw handlowych. Poza tym, większość banków Stanów Zjednoczonych korzysta ze struktur organizacyjnych holdingu bankowego, podczas gdy w Japonii powoływanie bankowych spółek holdingowych jest prawnie zakazane. Jakkolwiek jednak zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Japonii przemysł bankowy i […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_gospodarka31.jpg

Trudności finansowe firm i gospodarstw domowych oznaczały bowiem, że nie są one w stanie w dalszym ciągu spłacać swoich zobowiązań, w wyniku czego ogromne straty poniosły banki. Sytuację meksykańskich banków dodatkowo komplikowało to, że same miały znaczne krótkoterminowe zobowiązania nominowane w walucie zagranicznej, zatem gwałtowny wzrost wartości tych zobowiązań po dewaluacji peso jeszcze bardziej pogorszył ich bilanse. W tych okolicznościach bez pomocy ze strony rządu całemu systemowi bankowemu groziłby upadek, rząd wystąpił jednak z gwarancją ochrony depozytariuszy, dzięki czemu udało […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST